Home

Vạn sự khởi đầu nan

Mới đầu năm mà công việc đã bị chất đống cùng với bao nhiêu kế hoạch và dự định. Ra tết mà gia đình đã phải tiêu pha nhiều thứ quá, thêm thông tin giá gas lên đến 500K một bình thì thật là khủng. Hít một hơi thật sâu để vật lộn với công việc của năm mới nào. Nhớ lời ông cha ta "vạn sư khởi đầu nan" để cho mình thêm vững tin. Với tâm trạng thế này nên thưởng cho mình một chút thư giãn với ảnh vui dưới đây về công việc ngành mình.

Funny software development

(Source: http://10awesome.com/10-funny-programming-cartoons/)