Home

Trở lại

Hôm nay lại bắt đầu trở lại với blog của mình sau một thời gian cho công việc quan trọng nhất trong đời - lập gia đình. Vậy là bây giờ mình đã chuyển sang một level mới, người đàn ông đã có vợ. Từ giờ ra đường không ngó ngang ngó dọc, không bình luận tự do trước "kỳ quan thế giới mới" nữa. Để kỷ niệm honeymoon đáng nhớ (đi đúng vào dịp áp thấp) mình cũng nên trưng ảnh lên làm cột mốc.