Home

Talkshow: Dũng sĩ Hesman - Huyền thoại trở lại

Ngày 21/10/2018, mình tham dự buổi Talkshow: Dũng sĩ Hesman. Trong buổi này có sự tham dự của tác giả - bác Hùng Lân, được bác trò chuyện và nói rõ hơn về việc sáng tác truyện Hesman. Thật là khâm phục nghị lực của bác. Qua buổi trò chuyện chúng ta có thể khẳng định rằng truyện Dũng sĩ Hesman là truyện của Việt Nam nhé các bạn.