Home

Sử dụng Drush

Bài viết này hướng dẫn cách sử dụng Drush trong môi trường Ubuntu. Để cài đặt Drush, chúng ta chạy 2 lệnh dưới đây trong terminal

pear channel-discover pear.drush.org 
pear install drush/drush

Để kiểm tra drush đã được cài hay chưa chúng ta chạy lệnh drush, tôi chạy trên Ubuntu 11.10 thì có thông báo lỗi Console_Table, thì tôi chạy mấy lệnh dưới đây để nâng cấp bản mới cho Console_Table

pear upgrade --force Console_Table 
pear upgrade --force pear

Như vậy chúng ta đã cài xong Drush. Nếu muốn cải bản Drush mới hơn ta có thể chỉnh định rõ phiên bản của Drush trong quá trình cài đặt. Ví dụ như pear install drush/drush-5.0.0

Từ bây giờ công việc cài đặt Drupal trở nên đơn giản và nhanh chóng. Ví dụ để lấy bản bản Drupal 6 chúng ta gõ lệnh

drush dl drupal-6.20

Lệnh này sẽ tải về bản Drupal và cho vào thư mục Drupal-6.20. Để cài đặt ta làm theo các bước sau

cd drupal-6.20 
drush site-install --db-url=mysql://user:pass@localhost/db_name

Với lệnh trên chúng ta cài đặt Drupal với thông tin CSDL được cho vào tham số --db-url. Sau khi hoàn tất tài khoản quản trị mặc định sẽ là admin/admin (Bạn nên thay đổi mật khẩu để tăng tính bảo mật)

Để cài đặt thêm các mô-đun, chúng ta chạy lệnh sau

drush dl views cck panels 
drush en views cck panels

Với lệnh này chúng ta đã tải về các mô-đun views, cck, và panels sau đó cài đặt chúng vào Drupal.