Home

Security vulnerability in OpenSSL

Hôm nay một loạt các trang tin đăng tải về lỗ hổng bảo mật của OpenSSL với tính chất nguy hiểm, việc này ảnh hưởng đến hàng loạt các website sử dụng SSL, cũng như ảnh hưởng đến độ tin cậy của các dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Internet.

Qua các bài báo và được mô tả chi tiết tại Diagnosis of the OpenSSL Heartbleed Bug hoặc Attack of the week: OpenSSL Heartbleed có thể thấy đây không phải là lỗ hổng trong TLS mà do bug do lập trình của OpenSSL. Hiện tại trang web chính thức của OpenSSL đã đưa ra hướng để ngăn chặn lỗ hổng này https://www.openssl.org/news/secadv_20140407.txt