Home

Nâng cấp website lên Drupal 7

Drupal 7 chính thức phát hành được một thời gian cùng với nhiều tính năng mới thú vị, nhưng đến hôm nay mình mới nâng cấp site của mình từ Drupal 6 lên Drupal 7. Lần trước mình cũng đã làm bản test để nâng nhưng gặp một số lỗi nên đành lỡ hẹn. Trong lần nâng cấp này mình cũng bỏ đi một số nội dung không còn cần thiết nữa như là Flickr (giờ mình chuyển về dùng Google Picasa). Việc lược bỏ một số râu ria cũng làm cho site được load nhanh hơn trước và tập trung người đọc vào nội dung bài viết hơn. Thật may là site mới được hoàn thành đúng vào dịp năm 2012 đã đến, chúc mọi người một năm mới thành công và hạnh phúc.