Home

Hà Nội mùa thu - 2014

Tiết thu Hà Nội thật là đẹp và dễ chịu. Trời trong veo, nắng diu dàng, gió đìu hiu. Giá mà Hà Nội lúc nào cũng thế này có phải tốt không...

Hà Nội mùa thu,
Cây cơm nguội vàng,
Cây bàng lá đỏ
Nằm kề bên nhau...