Home

Giới thiệu về Drush

Với những ai làm việc nhiều với Drupal chắc cũng sẽ chán ngấy với những công việc nhàm chán khi phải cài đặt các phiên bản mới của core hay các module. Mặc dù những công việc này đơn thuần chỉ là tải về rồi duyệt trang web để lựa chọn và cài đặt nhưng cũng làm cho to thấy tẻ nhạt. Nhưng giờ đây những chúng ta sẽ đỡ tốn công sức hơn để cài đặt quản quản lý Drupal với công cụ mang tên Drush (tên này được tạo từ Drupal + Shell).

Drush là một tập lệnh và kịch bản để tương tác với Drupal, với công cụ này, quản lý các dự án Drupal sẽ trở nên dễ dàng, thuận tiện và trông guru hơn bao giờ.

Một vài tính năng cốt lõi của Drush:

  • Drush Project Manager cho phép bạn tải về, kích hoạt, vô hiệu hóa, gỡ bỏ cài đặt, cập nhật các modules/theme/profiles hay các bản dịch từ dòng lệnh theo một cách rất đơn giản (giống phong cách apt-get đối với ai đã sử dụng Ubuntu) - ví dụ: chỉ cần gõ drush dl viewsdrush pm-enable views trong một thư mục Drupal để cài đặt mô-đun Views! Ngoài ra, Drush cũng cho phép bạn cập nhật tất cả các mô-đun và thậm chí là nhân (core) Drupal chỉ với một lệnh - drush pm-update.
  • Drush Core: một số tiện ích hữu dụng cho các quản trị trang web và phát triển (ví dụ như drush cron hoặc drush cache-clear). Cũng bao gồm lệnh bash để tùy biến cho drush với lệnh drush cli.
  • Drupal SQL giúp bạn các vấn đề về truy vấn tới bất kỳ cơ sở dữ liệu nào của bạn và thậm chí giúp bạn di chuyển (migrate) cơ sở dữ liệu giữa các môi trường khác.

Bài viết này tôi không nói chi tiết về Drush, chỉ giới thiệu sơ qua để các ban thấy được các tính năng mà Drush giúp những người làm việc với Drupal trở nên dễ thở hơn. Trong các tính năng của Drush tôi thích nhất là việc có thể dùng Drush để cài đặt và đồng bộ hóa giữ site đang được phát triển và site đang được hoạt động (live site). Tôi sẽ cố gắng để viết về điều này trong bài tiếp theo khi nói về Drush. 

Thông tin thêm về Drush mọi người có thể tham khảo tại địa chỉ dưới đây

  • http://drush.org
  • http://drupal.org/project/drush