Home

Dừng tính năng bình luận trên blog

Tôi rất lấy làm tiếc khi tạm đóng tính năng này trên blog. Gần đây tôi đã thử sử dụng một số module Captcha khác nhau để hạn chế những bình luận spam, nhưng có vẻ các cách thức này không hiệu quả cho lắm. Để đỡ mất thời gian cho việc dọn dẹp những bình luận "rác" đó nên tôi quyết định đóng tính năng này lại :)

Spam killer