Latest posts

Spring security với WAS 8

Một lỗi "cay đắng" khi sử dụng Spring security với Websphere 8.5

Gặp vấn đề khi mã hoá và giải mã RSA

Tuần trước mình còn treo lại một vấn đề khi mã hoá và giải mã với RSA. Chẳng là trong ứng dụng web sẽ có thông tin được mã...

Hà Nội mùa thu - 2014

Tiết thu Hà Nội thật là đẹp và dễ chịu. Trời trong veo, nắng diu dàng, gió đìu hiu. Giá mà Hà Nội lúc nào cũng thế này có phải tốt không...

Triết lý để đời từ vụ cướp ngân hàng

Quan trọng nhất là thái độ đối với cuộc sống này, hay cách nhìn chúng ta lựa chọn để mang lại vui vẻ, hạnh phúc cho bản thân, cho những người thân xung quanh mình

Maven integration for Eclipse

Apache Maven là công cụ quản lý dự án Java, nó thực hiện công việc khởi tạo project, biên dịch, đóng gói, kiểm định một cách tự động.

Security vulnerability in OpenSSL

Hôm nay một loạt các trang tin đăng tải về lỗ hổng bảo mật của OpenSSL với tính chất nguy hiểm, việc này ảnh hưởng đến hàng loạt các website sử dụng SSL, cũng...

Cài đặt Weblogic 10.3.6 trên MacOS 10.8

Dạo này "nhúng chàm" quá nhiều vào Java rồi, ở công ty giờ toàn viết ứng dụng trên Java nên mình không dùng không...

Xóa nhanh các nội dung trong Drupal

Trong quá trình xây dựng website với Drupal chúng ta sẽ phải tạo nhiều nội dung test và qua thời gian làm cho những nội dung đó trở nên rác...

Tạm biệt Ubuntu

Vậy là sau gần 2 năm làm việc với môi trường Ubuntu, hôm nay tôi phải nói lời tạm biệt với hệ điều hành này. Ubuntu là một môi trường...

Baby I'm right beside you everywhere